profil

Prezes Rady Ministrów

poleca 43% 19 głosów

Zakres kompetencji Premiera jest niezwykle rozległy:

  • wydaje rozporządzenia, koordynuje i kontroluje pracę członków rządu,
  • jest zwierzchnikiem administracji państwowej,
  • kontroluje pracę wojewodów (ma moc ich powoływania i odwoływania),
  • sprawuje również nadzór nad samorządem terytorialnym.

Za naruszenie konstytucji lub nadużycia popełnione w trakcie urzędowania premier ponosi odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści