profil

Liczba pojedyncza i mnoga (Singular and plural nouns)

poleca 73% 415 głosów

Liczbę mnogą rzeczowników tworzymy przez dodanie końcówki -s do liczby pojedynczej rzeczownika:

 • a boy – boys
 • a girl – girls
 • a son – sons
 • a brother – brothers
 • a mother – mothers

Rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej literami -s, -ss,-sh, -ch, -x tworzą liczbę mnogą przez dodanie końcówki -es:

 • a beach – beaches
 • a bus – buses
 • a box – boxes
 • a boss – bosses
 • a bush – bushes

Końcówkę -es otrzymują niektóre rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej literą -o:

 • a hero – heroes
 • a potato – potatoes
 • a mosquito – mosquitoes
 • a tomato – tomatoes

Rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej po spółgłosce literą -y w liczbie mnogiej zmieniają -y na -i i otrzymują końcówkę -es:

 • a body – bodies
 • a gallery – galleries
 • a party – parties
 • a city – cities
 • a lady – ladies

Rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej spółgłoską -f oraz literami -fe w liczbie mnogiej przybierają końcówkę -ves:

 • a calf – calves
 • a half – halves
 • a knife – knives
 • a leaf – leaves (liść – liście)
 • a life – lives
 • a loaf – loaves (bochenek – bochenki)
 • a self – selves
 • a shelf – shelves
 • a thief – thieves
 • a wife – wives
 • a wolf – wolves

ale:
a handkerchief – handkerchiefs (chusteczka – chusteczki)
a cliff – cliffs

Nieregularnej liczby mnogiej najlepiej naucz się na pamięć!

 • a child – children
 • a foot – feet
 • a goose – geese
 • a man – men
 • a mouse – mice
 • an ox – oxen (wół – woły)
 • a tooth – teeth
 • a woman – women

Niektóre rzeczowniki mają taką samą formę w liczbie mnogiej, jak w liczbie pojedynczej:

 • a deer – deer
 • a fish – fish
 • a sheep – sheep
 • a fruit – fruit

Niektóre występują wyłącznie w liczbie pojedynczej, mimo że zawierają końcówkę -s; zaliczamy do nich między innymi rzeczowniki zakończone na -ics oraz nazwy chorób:

 • mathematics – matematyka
 • mumps – świnka
 • news – wiadomości
 • information – informacje
 • measles – odra
 • economics – ekonomia

Jeszcze inne zaś występują wyłącznie w liczbie mnogiej:

 • clothes
 • glasses
 • goods
 • police
 • pyjamas
 • scissors
 • shorts
 • stairs
 • thanks
 • trousers

Zwróć uwagę na rzeczownik police, który w języku polskim występuje w liczbie pojedynczej, w języku angielskim zaś zawsze w liczbie mnogiej: The police were called to the place of the accident.

Podoba się? Tak Nie