profil

Ptaki

poleca 71% 64 głosów

Ptakistałocieplnymi kręgowcami należącymi do owodniowców, które przystosowały się do lotu. Ciało ptaka o opływowym kształcie pokryte jest piórami stanowiącymi izolację termiczną. Pióra są wytworami naskórka. Wyróżnia się pióra konturowe i puchowe. Pióra namaszczone są wydzieliną gruczołu kuprowego /jedyny gruczoł w skórze ptaka/, przez co stają się nieprzemakalne.
Szkielet ptaka cechuje lekkość
, silne skostnienie oraz zrastanie się kości. Kości długie są kośćmi pneumatycznymi. Czaszka jest lekka, zbudowana z cienkich zrośniętych kości. Łączy się z kręgosłupem jednym kłykciem potylicznym i zestawia z dwoma pierwszymi kręgami: dźwigaczem i obrotnikiem. Szczęki pozbawione zębów, pokryte są rogowym dziobem. Kręgosłup w części piersiowej, lędźwiowej i krzyżowej jest zrośnięty, natomiast odcinek szyjny bardzo ruchliwy. W kończynie przedniej, przekształconej w skrzydło, liczba palców i ich członów uległa redukcji. Silnie rozwinięta kość krucza stanowi oparcie na mostku dla szkieletu skrzydeł. Grzebień mostka jest miejscem przyczepu dla mięśni poruszających skrzydłami. W kończynach tylnych kości śródstopia i na stopka zrastają się w tzw. skok. Miednica jest otwarta, co ma związek ze składaniem jaj w twardych skorupach. Układ mięśniowy jest bardzo dobrze rozwinięty. Żołądek ptaka zbudowany jest z części gruczołowej i części mięśniowej. Płuca zbudowane są z kanalików i połączone z workami powietrznymi, co umożliwia przepływ powietrza przez płuca zarówno podczas wdechu, jak i wydechu, /tzw. podwójne oddychanie/. Serce jest zbudowane z dwóch komór i dwóch przedsionków. W układzie wydalniczym brak jest pęcherza moczowego. Mocz dostaje się z nerek moczowodami do steku, gdzie miesza się z kałem. Mózgowie cechuje silny rozwój kresomózgowia, śródmózgowia i móżdżku. Mają doskonały wzrok oraz słuch. Ptaki są jajorodne. Ich jaja otoczone są wapienną skorupką. Opieka ptaków nad potomstwem przejawia się w wysiadywaniu jaj oraz opiece nad pisklętami. Zagniazdowniki po wykluciu są dość samodzielne. Gniazdowniki wymagają karmienia.Wyróżnia się ptaki bezgrzebieniowe, pingwiny i ptaki grzebieniowe.

Ptaki bezgrzebieniowe nie mają zdolności do lotu. Należą do nich strusie, kazuary, emu.
Pingwiny
mają skrzydła, które służą im jako wiosła.
Ptaki grzebieniowe
posiadają zdolność lotu. Obejmują one szereg rzędów: m.in. kuraki /np. bażant, kuropatwa/, blaszkodziobe /np. kaczki, łabędzie/, brodzące /np. bociany/, drapieżne /np. jastrzębie/, sowy, wróblowate /np. sikory, wróble, wrony, słowiki, jaskółki/.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 2 minuty