profil

Rozmnażanie się i rozwój

poleca 68% 37 głosów

Istnieją dwa sposoby rozmnażania: bezpłciowy i płciowy. U zwierząt zdecydowanie przeważa rozmnażanie płciowe. Rozmnażanie płciowe jest źródłem zróżnicowania genetycznego. Podczas rozmnażania płciowego następuje połączenie się komórek rozrodczych /gamet/ o haploidalnej liczbie chromosomów w diploidalną zygotę, która jest pierwszą komórką organizmu potomnego. Wytworzenie zygoty zapoczątkowuje ontogenezę, czyli rozwój osobniczy. Składają się na nią wszystkie procesy wzrostu i rozwoju zachodzące w organizmie od momentu jego powstania aż do śmierci. Ontogeneza obejmuje embriogenezę /rozwój zarodkowy/ oraz postembriogenezę /rozwój pozazarodkowy/. Cechuje ją fazowość.

poleca 44% 32 głosów

Rozmnażanie się i rozwój człowieka

W rozwoju osobniczym człowieka można wyróżnić te same główne etapy, co w ontogenezie zwierząt. Charakteryzuje ją jednak długi okres dzieciństwa, który wraz z okresem embrionalnym stanowi około 1/5 życia osobniczego człowieka. Ponadto przemianom biologicznym zachodzącym w rozwoju ontogenetycznym człowieka towarzyszą przemiany psychiczne.

poleca 74% 401 głosów

Budowa i czynności układu rozrodczego człowieka

Układ rozrodczy stanowi zespół zewnętrznych i wewnętrznych narządów służących rozmnażaniu. Męski układ rozrodczy wytwarza plemniki, umożliwia ich wprowadzenie do żeńskich dróg płciowych, produkuje hormony męskie – androgeny. Tworzą go narządy płciowe zewnętrzne i wewnętrzne. Wewnętrznymi narządami płciowymi są: jądra, najądrza, nasieniowody, pęcherzyki nasienne, gruczoł krokowy; zewnętrznymi: prącie i moszna. Moszna jest workiem skórno–mięśniowym, w którym znajdują się jądra....

poleca 46% 48 głosów

Rozwój zarodkowy i płodowy człowieka

Zapłodnienie zachodzi w jajowodzie, gdy jeden z plemników wnika do komórki jajowej. Po połączeniu się jąder powstaje zygota. Posiada ona pełny zestaw genów, które determinują płeć i wszystkie inne cechy człowieka. Bruzdkowanie zaczyna się w jajowodzie. Rozwój zarodka w jajowodzie trwa około 6 dni od zapłodnienia. Podziały zapłodnionej komórki jajowej zapoczątkowują bruzdkowanie. W jego wyniku zarodek przybiera postać moruli i w tym stadium dociera do macicy. Implantacja zarodka polega...

Podoba się? Tak Nie