profil

Jan Paweł II

drukuj
poleca 77% 179 głosów

1920-2005 papież, filozof, poeta

Jan Paweł IIUrodził się i wychował w Wadowicach. W latach 1938–39 studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim.W czasie II wojny światowej pracował jako robotnik w Krakowie, w 1942 wstąpił do konspiracyjnego seminarium. Od 1946 ksiądz, w latach 1946–48 kontynuował studia w Rzymie zakończone doktoratem, po habilitacji w 1953 wykładowca m.in. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1958 mianowany biskupem, od 1963 arcybiskup metropolita krakowski, 1967 kardynał. Odegrał ważną rolę w pracach Soboru Watykańskiego II (1962–65).Współautor orędzia do biskupów niemieckich w 1965. Wybrany na papieża16 października 1978. Przyczynił się do powstania „Solidarności” w Polsce i upadku komunizmu w krajach Europy Wschodniej. Ciężko ranny w zamachu 13 maja 1981. Nazywany papieżem-pielgrzymem, odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedzając 129 krajów. Zwołał 14 synodów biskupów, mianował 232 kardynałów (w tym 10 Polaków), kanonizował blisko 500 osób,zainicjował i przewodniczył 18 spotkaniom z młodzieżą z całego świata. Autor 14 encyklik. Nawoływał do pokoju na świecie, nawiązał dobre stosunki z przedstawicielami prawosławia, protestantyzmu, islamu, judaizmu.

Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy.

Jan Paweł II

Przydatne hasło? Tak Nie