profil

Fizjologia rozwoju generatywnego

poleca 90% 29 głosów

Przejście ze stadium wegetatywnego w generatywne, kiedy to roślina wykształca kwiaty, nasiona i owoce, jest uzależnione od działania czynników zewnętrznych, takich jak temperatura i światło oraz wewnętrznych, którymi są uwarunkowania genetyczne i działanie fitohormonów.

Kwitnienie

Rośliny mają różne wymagania termiczne, co wynika z ich indywidualnych cech gatunkowych, a jest wyrazem przystosowania do warunków strefy klimatycznej, w której rosną. Zakwitają, gdy temperatura osiągnie optymalną dla nich wartość. Istnieją też rośliny, które do zakwitnięcia wymagają okresu niskich temperatur. Należą do nich rośliny dwuletnie i zboża ozime. Indukcja kwitnienia, wywołana działaniem niskich temperatur, nosi nazwę wernalizacji /jarowizacji/. Ważnym czynnikiem pobudzającym do kwitnienia jest światło. Reakcja organizmów na względną długość kolejno zmieniających się okresów światła i ciemności nazywana jest fotoperiodyzmem. U roślin przejawia się ona zakwitaniem przy określonej długości dnia i nocy.

Ze względu na fotoperiodyczną reakcję związaną z kwitnieniem wyróżnia się trzy grupy roślin.
Rośliny krótkiego dnia zakwitają wiosną lub jesienią, czyli wtedy, gdy okres naświetlania w ciągu doby jest krótszy niż okres ciemności, np. poisencja, złocień ogrodowy, tytoń, soja.
Rośliny długiego dnia kwitną latem, czyli wtedy, gdy okres naświetlania w ciągu doby jest dłuższy niż okres ciemności, np. szpinak, sałata, owies.
Rośliny neutralne zakwitają, gdy osiągną gotowość do kwitnienia, np. ogórek, bób.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta