profil

Transport substancji przez rośliny

poleca 26% 31 głosów

Rośliny pobierają z gleby wodę z solami mineralnymi, a następnie transportują ją do liści, gdzie część wody jest wyparowywana w procesie transpiracji. Rośliny transportują też substancje wytworzone w wyniku fotosyntezy.

Pobieranie i transport wody oraz soli mineralnych przez rośliny

Sole mineralne pobierane z gleby przez roślinę najpierw dyfundują wraz z wodą przez ścianę komórkową włośników. Następnie są w sposób selektywny transportowane do komórek.
Mechanizm pobierania i transportu wody oraz jej usuwania przez roślinę opiera się na procesach dyfuzji, osmozy, pęcznienia oraz transportu aktywnego. Woda przepływa z miejsc o wyższym potencjale wodnym, czyli w przypadku rośliny płynie z gleby ku jej wierzchołkowi. Przewodzenie wody w roślinie składa się z trzech etapów. Po pobraniu wody przez komórki włośnikowe przenika ona w poprzek korzenia do walca osiowego /transport bliski/. Po dotarciu do walca osiowego woda jest transportowana w elementach drewna korzenia i łodygi /transport daleki/. Trzeci etap prowadzi przez tkanki liścia.

Transport wody uwarunkowany jest przez transpirację i parcie korzeniowe. Transpiracja, czyli wyparowywanie wody przez roślinę odbywa się przez aparaty szparkowe, kutykulę i przetchlinki. Transpiracja, poza tym, że chroni roślinę przed przegrzaniem, powoduje obniżenie ciśnienia turgorowego, co prowadzi do wzrostu siły ssącej komórek, która podnosi słup wody w elementach drewna. Mechanizm takiego transportu nie wymaga wydatkowania energii, nosi zatem nazwę transportu pasywnego. Transport aktywny wymaga zużycia energii skumulowanej w ATP. Zachodzi tylko w przypadku niskiej transpiracji. Polega na wytworzeniu ciśnienia zwanego parciem korzeniowym. Powstaje ono dzięki zwiększeniu stężenia jonów i innych substancji mało cząsteczkowych w drewnie poprzez ich aktywny transport z komórek walca osiowego. Zwiększone stężenie tych substancji powoduje wnikanie wody z gleby do korzenia.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta