profil

Benedykt XVI

poleca 25% 16 głosów

ur. 1927 papież, teolog

Wychowany w głęboko katolickiej rodzinie w Bawarii. Benedykt XVIPodczas II wojny światowej wcielony do Hitlerjugend, służył w obronie przeciwlotniczej 1943–44. Po wojnie skończył studia filozoficzne, w 1951 złożył śluby kapłańskie. W następnych latach jeden z najlepszych wykładowców na wydziałach teologicznych, m.in. we Freising, Bonn, Münster i Tybindze. Wziął udział w obradach Soboru Watykańskiego II 1962–65 jako jeden z doradców ówczesnego metropolity Kolonii, kardynała J. Fringsa. Od 1977 arcybiskup Monachium i Freisingu oraz kardynał. W 1981 inicjator demonstracji w Monachium w obronie Polaków internowanych w stanie wojennym.W latach 1981–2005 prefekt Kongregacji Nauki Wiary i przewodniczący Papieskiej Komisji Biblijnej i Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Jeden z najważniejszych współpracowników Jana Pawła II. Podał teologiczne uzasadnienie dla rozprawy z teologią wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej, która próbowała łączyć elementy Ewangelii z marksizmem. W 2002 roku objął urząd dziekana Kolegium Kardynalskiego. Jeden z najwybitniejszych teologów współczesności. Od 2005 papież.

Trwanie przy wierze, jaką nakazuje Credo Kościoła, zyskuje etykietkę fundamentalizmu. Tworzy się dyktatura relatywizmu.
Benedykt XVI

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Benedykt XVI