profil

Rimbaud Jean Arthur

poleca 20% 5 głosów

1854-1891

Rimbaud Jean ArthurPoeta francuski. Wybitny przedstawiciel symbolizmu.Postać ciekawa, wiodąca nietuzinkowe życie.Wcześnie opuścił rodzinny dom i stał się aktywnym uczestnikiem paryskiego życia artystycznego. Przyjaźnił się z Paulem Verlaine`em. Twórczości literackiej poświęcił się od 16. do20. roku życia, później odbył liczne podróże, zajmował się handlem.Poeta-buntownik, przeciwnik wszelkich form ograniczania wolności,zasad moralnych i konwenansów społecznych. We wczesnych wierszach wyrażał swój krytyczny stosunek do mieszczańskiej mentalności. Swoje poglądy na sztukę poetycką zawarł w Listach jasnowidza i Alchemii słowa, gdzie poszczególnym samogłoskom przyporządkował odpowiednie kolory, nadając im wrażenia zmysłowe. Był eksperymentatorem w zakresie tworzywa językowego, stosował symboli synestezję (rodzaj metafory polegającej na łączeniu różnych wrażeń zmysłowych). Sztukę pojmował jako ucieczkę od rzeczywistości,jako poszukiwanie nowych, nieznanych form. Najbardziej znany jego wiersz to Statek pijany, wyrażający ideę wolności, niezależności. Pisał również poematy prozą: Sezon w piekle, Iluminacje.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Rimbaud Jean Arthur