profil

Gall Anonim

poleca 73% 102 głosów

XI/XII w.

Gall AnonimAutor najstarszej kroniki polskiej, napisanej po łacinie.Jego imię i nazwisko jest nieznane. Z pewnością był cudzoziemcem, określenie „Gall” sugeruje, że był Francuzem, ale istniały też inne przypuszczenia, jakoby pochodził z Węgier czy Włoch. Prawdopodobnie należał do zakonu benedyktynów. Na dwór polskiego króla Bolesława Krzywoustego, gdzie zajął się pisaniem kroniki, miał przybyć ok. 1110 r. Przypuszcza się, że kronika powstawała w latach 1112-16. W kronice, która została doprowadzona do 1113, autor opiewał dzieje dynastii piastowskiej – od jej początków aż do czasów sobie współczesnych, czyli panowania Bolesława Krzywoustego, któremu poświęcił wyjątkowo dużo uwagi. Zdecydowanie popierał dążenia króla do wzmocnienia państwa polskiego. Nie tylko w tym jednym przypadku opowiedział się po stronie króla – przy opisywaniu konfliktu króla Bolesława Śmiałego z biskupem krakowskim Stanisławem również podzielał rację monarchy. Kronika polska Galla Anonima należy do najbardziej interesujących pozycji historiografii średniowiecznej.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Gall Anonim