profil

Budowa szkieletu człowieka

poleca 69% 713 głosów

Szkielet człowieka, podobnie jak szkielet większości kręgowców (wyj. krągłouste), można podzielić na część osiową oraz szkielet kończyn wraz z obręczami.

Kościec człowieka (wg Delaney, 1976, zmienione)
Kościec człowieka (wg Delaney, 1976, zmienione)

Zapamiętaj

Szkielet człowieka dzieli się na:
• szkielet osiowy (czaszka, kręgosłup, klatka piersiowa),
• szkielet kończyn (szkielet kończyny górnej - obręcz barkowa i szkielet kończyny górnej wolnej, szkielet kończyny dolnej – obręcz miedniczna i szkielet kończyny dolnej wolnej).

poleca 68% 669 głosów

Szkielet osiowy

Szkielet osiowy obejmuje czaszkę, kręgosłup i klatkę piersiową. Czaszka składa się z: – mózgoczaszki chroniącej mózg (utworzona z kości czołowej, parzystych kości ciemieniowych, klinowych, skroniowych ochraniających narząd słuchu i równowagi oraz kości potylicznej z otworem potylicznym wielkim, przez który przechodzi rdzeń kręgowy), – trzewioczaszki, chroniącej początkowe odcinki dróg pokarmowych i oddechowych oraz narząd wzroku, węchu i smaku, a ponadto uczestniczącej we wstępnej...

poleca 58% 305 głosów

Szkielet kończyn

Na szkielet kończyn składają się szkielety kończyny górnej i dolnej. Szkielet kończyny górnej obejmuje kości obręczy barkowej oraz kości kończyny górnej wolnej. Obręcz barkowa zbudowana jest z dwóch łopatek stanowiących miejsce przyczepu mięśni kończyn górnych i grzbietu oraz dwóch obojczyków, z których każdy z jednej strony łączy się stawowo z łopatką, a z drugiej z obojczykiem. Szkielet kończyny górnej wolnej składa się z kości ramieniowej, łączącej się stawowo z łopatką oraz kości...

poleca 70% 115 głosów

Wady, urazy i schorzenia kości i szkieletu

Upośledzenie funkcji szkieletu może być uwarunkowane przez różne czynniki. Do wad wrodzonych należy m.in.: wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, szpotawa stopa (stopa nienaturalnie zgięta), rozszczepione podniebienie. Wadami nabytymi mogą być: – skoliozy – boczne skrzywienia kręgosłupa; – płaskostopie – obniżenie fizjologicznych sklepień stopy. Urazami szkieletu są: – złamania – przerwanie ciągłości kości (złamania zamknięte), a niekiedy także ciągłości tkanki...

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści