profil

Określanie rzędowości alkoholu

drukuj
poleca 27% 60 głosów

Reakcją pozwalającą na określenie rzędowości alkoholu jest tzw. próba Lucasa. Badany alkohol wytrząsa się z roztworem chlorku cynku(II) w stężonym kwasie solnym:

a) brak zmian; roztwór klarowny ⇒ alkohole pierwszorzędowe zawierające w cząsteczce od 1 do 5 atomów węgla,

b) brak zmian; dwie rozdzielone, klarowne warstwy ⇒ alkohole pierwszorzędowe zawierające w cząsteczce powyżej 5 atomów węgla,

c) po kilku minutach zmętnienie roztworu a następnie rozwarstwienie ⇒ alkohole drugorzędowe i allilowy,

d) natychmiastowe zmętnienie roztworu i rozwarstwienie ⇒ alkohole trzeciorzędowe i benzylowy.

Analizując wzór cząsteczki danego alkoholu należy pamiętać, że część węglowodorowa zachowuje swoje właściwości, np. alkohol allilowy to przykład alkoholu o charakterze nienasyconym, a alkohol benzylowy to przykład alkoholu o charakterze aromatycznym.

Alkohol allilowy i benzylowy

Poniżej przedstawiono schemat przemian chemicznych, w których etanol jest substratem:

Przemiany chemiczne w których etanol jest substratem

poleca 32% 22 głosów

Alkohole polihydroksylowe

Do alkoholi polihydroksylowych zalicza się np.:

Przydatne hasło? Tak Nie
Podobne teksty: