profil

Metody otrzymywania alkoholi

drukuj
poleca 67% 196 głosów

a) reakcja halogenków alkilowych (X = Cl, Br, I) z mocnymi zasadami w środowisku wodnym:

Reakcja halogenków alkilowych z mocnymi zasadami

b) redukcja wodorem aldehydów lub ketonów w obecności katalizatora (np. Ni, Pd):

Redukcja aldehydów lub ketonów wodorem

c) uwodnienie alkenów (addycja wody) w obecności kwasów:

Uwodnienie alkenów w obecności kwasów

  • addycja wody zachodzi zgodnie z regułą Markownikowa

Znaną od dawna metodą otrzymywania alkoholu etylowego jest fermentacja alkoholowa cukru, którą sumarycznie można przedstawić równaniem:

Fermentacja cukru

Przydatne hasło? Tak Nie