profil

rzucać na kogoś kalumnie

poleca 92% 92 głosów

‘wydawać o kimś fałszywe, kłamliwe opinie, rzucać oszczerstwa’; zwrot; zapoż. z łac.; Takie usilne „sugestie” są równie częste jak kalumnie rzucane expressis verbis. – W. Łysiak

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści