profil

rzucać na kogoś kalumnie

drukuj
poleca 92% 92 głosów

‘wydawać o kimś fałszywe, kłamliwe opinie, rzucać oszczerstwa’; zwrot; zapoż. z łac.; Takie usilne „sugestie” są równie częste jak kalumnie rzucane expressis verbis. – W. Łysiak

Przydatne hasło? Tak Nie
Podobne hasła: