profil

sprowadzić kogoś na dobrą/złą drogę

drukuj
poleca 40% 5 głosów

‘nakłonić kogoś (nie raz własnym przykładem) do właściwego (niewłaściwego) postępowania’; zwrot, bibl. (Nawiązanie do ST Prz 2, 12: „Ustrzeże cię od drogi występku, od ludzi mówiących przewrotnie”; Iz 45, 13: „To ja wzbudziłem go słusznie i wygładzę wszystkie jego drogi.”);

Przydatne hasło? Tak Nie