profil

Cena

poleca 100% 2 głosy

‘ceny stają się coraz wyższe, obserwuje się tendencję do podwyższania cen’; zwrot,; (…) gołym okiem widzę, jak ceny nieruchomości idą w górę. – „Ozon”.

poleca b/d

ceny czegoś idą w górę

‘ceny stają się coraz wyższe, obserwuje się tendencję do podwyższania cen’; zwrot,; (…) gołym okiem widzę, jak ceny nieruchomości idą w górę. – „Ozon”.

poleca 60% 40 głosów

słona cena

‘bardzo wysoka, wygórowana’; wyr. rzecz.; Dziś płaci za to słoną cenę.; Gwiazdor zaśpiewał słoną cenę (tyt.) – „Nowy Dzień”.

poleca b/d

zapłacić za coś wysoką cenę

‘zapłacić za coś bardzo dużo, bardzo wysoką cenę’; ‘ponieść wysoką karę’; zwrot, który może być użyty w znaczeniu dosłownym ‘zapłacić wysoką cenę za jakiś towar’ i przenośnym ‘ponieść wysoką karę za coś, za jakiś postępek, za jakieś działanie, przedsięwzięcie’; ekon.; Zarówno Wy, jak i ja zapłaciliśmy za to wysoką cenę wielu lat więzienia, strachu i niepokoju najbliższych. – „Fakt”.

poleca b/d

za wszelką/każdą cenę

‘nie zważając na żadne okoliczności, wszelkimi sposobami, bez względu na skutki’; wyr. określ., ekon.; Socjologowie i psychologowie podkreślają, że młodzi za wszelką cenę chcą zaistnieć. – „Cogito”; Wszak wygrywa się za każdą cenę, bo „zwycięzcy nikt nie będzie pytał, czy mówi prawdę”. – „Angora”.

Podoba się? Tak Nie