profil

Protekcja

poleca 83% 40 głosów

rzecz. ż

poparcie udzielane komuś przez wpływową osobę, często nieoficjalnie i nie zawsze zgodne z obowiązującymi normami zwyczajowymi i prawnymi.

 

Na dworach królewskich zawsze przydawało się poparcie możnych i wpływowych protektorów, którzy mogli zaprotegować kogoś do służb królewskich. Z takiej protekcji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp) korzystali np. artyści, pragnący, aby władca objął ich poczynania mecenatem.
Wszyscy wiedzieli, że pani Alicja dostała stanowisko głównej księgowej, dzięki protekcji (C. lp, ident. w D. i Ms. lp) swego wuja – przyjaciela dyrektora zakładu.

Pochodzenie:

protegowany – osoba, której dotyczy protekcja, np. Sebastiano del Piombo, renesansowy malarz włoski, był protegowanym Michała Anioła,
protegować – popierać kogoś, sprzyjać, ochraniać,
protekcjonizm – roztoczenie opieki państwa nad krajowym przemysłem, wspieranie go i utrudnianie działalności firmom z innych państw, np. przez stosowanie wysokich ceł na towary sprowadzane.

Obecna postać

Słowo protekcjonalny ma negatywny odcień i nie należy rozumieć go jako związany z protekcją, tylko jako pobłażliwy, lekceważący, np. Zastępca dyrektora zwrócił się protekcjonalnie do swojego szefa.Ostatnio często słyszy się sformułowanie płatna protekcja, chodzi tu o korupcję, czyli nielegalne przekazanie pieniędzy (łapówki) w zamian za wsparcie w załatwieniu jakiejś sprawy.

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:
Podobne teksty:

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Protekcja