profil

Minister

poleca 100% 3 głosy

rzecz. m

osoba wchodząca w skład rządu, której powierzono misję nadzorowania ważnego resortu w państwie – ministerstwa (np. gospodarki, szkolnictwa, zdrowia itp.).

 

W związku z nominacją nowego ministra (D. lp, ident. w B. lp) gospodarki premier wygłosił krótkie przemówienie, pochlebnie wyrażając się o powołanym właśnie ministrze (Ms. lp). Wbrew nieoficjalnym informacjom, które pojawiły się w prasie, ministrowie (M. lm) zdrowia i rolnictwa pozostaną na swoich stanowiskach.

 

KOMENTARZ
W Polsce naczelnym organem władzy wykonawczej jest Rada Ministrów (rząd), na czele której stoi Prezes Rady Ministrów, czyli premier. Podobne rozwiązania dotyczą wszystkich współczesnych krajów demokratycznych.

Pochodzenie:

ministerstwo – urząd państwowy, na czele którego stoi minister,
ministerialny – związany z ministrem lub ministerstwem (np. powołanie kogoś na stanowisko ministra to nominacja ministerialna),
wiceminister – zastępca ministra.

Obecna postać

Słowo minister spotka się w różnych związkach oznaczających konkretne, związane tą funkcją, szczegółowe zagadnienia, np. minister bez teki – mister, który jest członkiem rządu, ale nie kieruje żadnym działem administracji, został jednak powołany w skład rządu ze względu na istotne zagadnienia, jakimi się zajmuje.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Minister