profil

Kwestionować

poleca 71% 27 głosów

(dok. zakwestionować) czas.

podać coś w wątpliwość, sprzeciwić się, zaprzeczyć czemuś.

 

W czasie zebrania zarządu stowarzyszenia jeden z członków zakwestionował sprawozdanie finansowe przedstawione przez skarbnika. Uznał je za niedokładne i sporządzone zbyt pobieżnie.
– Każdy, kto kwestionuje nowe plany kierownictwa partii proszony jest o przedstawienie konstruktywnego pomysłu, który spowoduje, że odzyskamy zaufanie społeczne – mówił przewodniczący. – Dopiero wtedy możemy kontynuować dyskusję.

Pochodzenie:

kwestionowany – wątpliwy, podważany przez kogoś, np. przywódca kwestionowany przez sporą część opozycji.

Ciekawostki

Jest wiele słów podobnie brzmiących, choć mających czasem zupełnie odmienne znacznie, np.: kwestia – problem, zagadnienie albo wypowiedź (postaci scenicznej lub filmowej); kwesta – publiczna zbiórka pieniędzy na jakiś cel (najczęściej charytatywny charytatywność).

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Kwestionować