profil

Departament

poleca b/d

rzecz. m

dział instytucji (zazwyczaj ministerstwa), zajmujący się konkretnymi sprawami, mający swoją nazwę i uprawnienia, komórka, referat.

 

Pan Jan Kowalski podjął pracę w departamencie (Ms. lp) szkolnictwa artystycznego podległym Ministerstwu Kultury. Będzie się zajmował m.in. rozpatrywaniem wniosków stypendialnych dla szczególnie uzdolnionej młodzieży.

Obecna postać

Słowo departament odnosi się do tzw. instytucji centralnych, czyli związanych z administracją państwową i ministerstwami. W innych instytucjach lub zakładach pracy istnieją wydzielone komórki zwane działami (lub wydziałami), komórkami organizacyjnymi, referatami, sekcjami. W USA Departamentem Stanu nazywa się ministerstwo spraw zagranicznych.

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Departament