profil

Komisja

poleca b/d

rzecz. ż

  1. zespół ludzi powołany do rozstrzygnięcia jakiejś sprawy lub/i skontrolowania prawidłowości działania jakiejś instytucji.
  2. organ władzy administracyjnej na wysokim szczeblu powołany do rozstrzygnięć w konkretnych sprawach, dotyczących kraju lub spraw międzynarodowych.

 

(w zn. 1.) Pani Zofia pracuje w dziale kadr i jest przewodnicząca komisji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp) socjalnej przyznającej pracownikom pomoc w trudnych losowo sytuacjach oraz dofinansowującej ich wypoczynek.

(w zn. 2.) W Polsce powołano już kilka komisji (D. lm) do zbadania spraw, które wiązały się z korupcją na szczytach władzy.

 

KOMENTARZ
Znane komisje to także: Komisja Edukacji Narodowej, Komisja Europejska – organ zarządzający Unią Europejską.

Pochodzenie:

komisarz – osoba mająca specjalne upoważnienie do wykonania jakiś czynności (np. komisarz ludowy, minister w dawnym ZSRR); członek Komisji Europejskiej;oficer policji,
komisyjny – związany z komisją, np. komisyjny nadzór nad czymś.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Komisja