profil

Copyright

poleca b/d

[ang., wym. kopyrajt] nieodm.

  1. prawo autorskie do dzieła i jego wykonywania lub wydawania.
  2. określenie tzw. noty copyrightowej, formuły stosowanej najczęściej w książkach; ma ono charakter międzynarodowy i jest wydrukowane w publikacji (najczęściej za stroną tytułową), informując o właścicielu praw autorskich (zob. komentarz); często oznaczane samym symbolem ©.

 

Pani Janina Malinowska napisała książkę dla dzieci. Wydawnictwo, które zgodziło się ją wydać, zastrzegło sobie posiadanie wszystkich praw autorskich – copyright do tego utworu i następujące brzmienie noty copyrightowej: Copyright © 2006 by [wym. baj] Wydawnictwo Calineczka, co znaczy, że wydawnictwo ma pełne prawo do utworu, jego wydania i wznowienia w dowolnym nakładzie, a pani Janina otrzyma jednorazowe honorarium autorskie.

 

KOMENTARZ
Pojawiły się próby odmiany słowa, np. copyrighty (M. lm – prawa autorskie), copyrightów (D. lm – praw autorskich) itd. Wyraz dotychczas uznawany za nieodmienny zaczął być odmieniany, choć głównie w środowisku związanym blisko z tym zagadnieniem (autorzy, wydawcy).

Ciekawostki

Jeżeli chcesz uniknąć odmiany słowa copyright i być na pewno w zgodzie z normą językową (SPJ), powinieneś mówić po prostu o prawach autorskich, np. zamiast niezbyt zręcznego: Pan Kowalski ma copyrighty do Atlasu grzybów, który opracował, powinno się powiedzieć: Pan Kowalski ma zastrzeżone prawa autorskie do opracowanego przez siebie Atlasu grzybów.

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Copyright