profil

Bóg

poleca 25% 8 głosów

rzecz. m

(rel.) najwyższa istota, stwórca wszystkiego, dla osób wierzących – istota wszystkowiedząca i – zazwyczaj – oddziałująca na ich życie; w zależności od religii rozmaicie pojmowane jest zagadnienie samego boga, jego roli i wpływu na losy świata.

 

Ludzie od wieków zastanawiali się nad zagadnieniem istnienia boga (D. lp, ident.w B. lp). Była to kwestia roztrząsana nie tylko przez teologów, ale również przez filozofów, np. deizm zakładał, że bogu (C. lp) zawdzięczamy stworzenie świata, ale bóg (M. lp) nie ingeruje w jego dalsze losy. Z kolei w wierzeniach Greków i Rzymian bogowie (M. lm) nie tylko wpływ na losy ludzi, ale także wchodzili z nimi w rozmaite związki, np. Zeus miał kilkoro dzieci ze śmiertelnymi kobietami.
O Boże! (W. lp) – krzyknęła pani Jadwiga. – Zapomniałam, że miałam odwiedzić w szpitalu ciocię Helenkę, przecież Janek miał mi o tym przypomnieć! Skaranie boskie z tym chłopakiem! – dodała wzburzona.

 

KOMENTARZ
Słowo bóg i przym. boski pojawiają się w licznych związkach wyrazowych, frazeologicznych (SPJ) i przysłowiach, np.:
Żyć jak u pana Boga za piecem – żyć dobrze, wygodnie, komfortowo.
Gość w dom Bóg w dom – kiedy przychodzi gość należy mu się najwyższy szacunek i gościnność.
Pożal się boże – żałosny, opłakany, kiepski.
Z bożej łaski – nieudolny, niefachowy, np. Mój samochód naprawiało kilku mechaników z bożej łaski i auto ciągle się psuło, dopiero pan Franek okazał się prawdziwym fachowcem.
Zwróć uwagę że sformułowanie z bożej łaski, które z czasem nabrało ironicznego charakteru (ironia – SPJ); kiedyś znaczyło tyle, co: za boskim przyzwoleniem, z woli Boga (zob. cytat).

Pochodzenie:

boski – właściwy dla bogów, w przenośni rewelacyjny, piękny, doskonały – dziś określenine raczej rzadko używane przez młodzież, a częściej przez przedstawicieli starszego pokolenia, np.:
Ciocia Alina wróciła z opery w świetnym nastroju.
– Znakomita inscenizacja, a poza tym śpiewak odtwarzający rolę Escamillo ma boski głos! – mówiła zachwycona,
boży – np. boży zamysł, Boże Narodzenie,
boskość – cechy charakteryzujące boga,
bożek – pomniejsze bóstwo lub jego wyobrażenie (np. rzeźba) czczone w religiach politeistycznych,
bóstwo – jeden z wielu bogów, w odniesieniu do religii politeistycznych.

Pierwotna postać

Przeto my Kazimierz z Bożej łaski król Polski (...) postanowiliśmy w mieście naszym Krakowie wyznaczyć, obrać, ustanowić i urządzić miejsce, na którym by Studium Powszechne w każdym dozwolonym wydziale kwitnęło. (...) Niechże tam będzie nauk przemożnych perła (...)

(Stanisław Dziedzic, Alma Mater Jagellonica)

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Bóg