profil

Etyka

poleca 53% 36 głosów

rzecz. ż, br. lm

  1. (filoz.) kierunek w → filozofii, mający na celu badanie i tworzenie koncepcji filozoficznych, dotyczących moralności.
  2. (pot.) zbiór zasad obowiązujących w danej społeczności, według których pewne zachowania są dopuszczalne, a inne nie.

 

(w zn. 1.) W ramach studiów filozoficznych na wielu uniwersytetach znajdują się osobne wydziały, zajmujące się wyłącznie zagadnieniami etyki (D. lp).

(w zn. 2.) Na zebraniu Rady Lekarskiej dużo mówiło się o etyce (Ms. lp, ident. w C. lp) zawodowej lekarzy i przyjęto kodeks etyki (D. lp) obowiązującej w tym środowisku zawodowym.

 

KOMENTARZ
Słowo etyka może być rozmaicie rozumiane. Zależnie od kontekstu (SPJ) możemy mówić o etyce:
– chrześcijańskiej, czyli zbiorze zasad moralnych propagowanych przez chrześcijaństwo,
– zawodowej, czyli zbiorze zasad dotyczących konkretnych zawodów,
– świeckiej, czyli zbiorze zasad moralnych powszechnie akceptowanych w danym społeczeństwie, niezależnie od norm popularyzowanych przez konkretną religię, a charakterystycznych dla systemu społecznego w danym miejscu i czasie (etyka średniowieczna, etyka marksistowska).

Pochodzenie:

etyczny – zgodny z normami moralności, uczciwy, prawy,
etyk – człowiek zajmujący się etyką.

Ciekawostki

Jeżeli mówimy o etycznym postępowaniu, w mowie potocznej oznacza to postępowanie zgodne z oczekiwaniami większości społeczeństwa, czyli po prostu zachowanie godne, uczciwe.
Przeciwieństwem jest postępowanie nieetyczne, czyli zachowanie zaprzeczające przyjętym prawom i normom.
Najczęściej o zachowaniu etycznym mówimy w przypadku grupy zawodowej, w której etyczna postawa jest powszechnie oczekiwana (np. lekarze, prawnicy).

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Etyka