profil

Ambasada

poleca 34% 3 głosy

rzecz. ż

  1. (polit.) miejsce, w którym pracują dyplomaci jakiegoś państwa, umieszczone na terytorium innego państwa; przedstawicielstwo dyplomatyczne.
  2. (pot.) budynek, w którym mieści się placówka dyplomatyczna.

 

(w zn. 1.) Wczoraj w wiadomościach telewizyjnych mówiono o ambasadzie (Ms. lp, ident. w C. lp) USA w Warszawie. W porównaniu do kilku innych ambasad (D. lm) tu zawsze jest duży ruch i wiele osób chce załatwić różne sprawy, dlatego wzmocniono ochronę budynku.

(w zn. 2.) Dzisiaj na warszawskich ulicach utworzyły się spore korki. Przed ambasadą (N. lp) jednego z państw zebrała się grupa demonstrantów, którzy utrudniali przejazd samochodom.

 

KOMENTARZ
Jeżeli spraw, jakie są załatwiane w ambasadzie, jest dużo, na przykład wiele formalności wizowych, poszczególne państwa często tworzą mniejsze odziały ambasad, tzw. konsulaty. Najważniejszą osobą w ambasadzie jest ambasador, który jest oficjalnym przedstawicielem danego państwa, delegowanym na placówkę dyplomatyczną. Ambasadorzy (a. ambasadorowie) to najważniejsi dyplomaci w strukturze ambasady. Odpowiednikiem ambasadora w konsulacie jest konsul.

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Ambasada