profil

Surowy

poleca b/d

1. ‘niepoddany obróbce, znajdujący się w pierwotnym stanie’; 2. ‘srogi, śmiały’; dawna postać syrowy: 3. ‘świeży, nieuschnięty’ oraz 4. ‘niepoddany uprawie’.

Pochodzenie:

Od XV w.; pochodzi od psłow. *surovъ / *syrovъ ‘surowy, nieobrobiony, świeży, mokry’ (por. np. ros. suróvyj, bułg. suróv, czes. syrový) utworzonego od psłow. przymiotnika *surъ / *syrъ ‘surowy, nieobrobiony, niedojrzały, świeży, mokry’, który odpowiada lit. sūrùs ‘słony’, łot. sūrs ‘gorzki, cierpki’ oraz stniem. sûr ‘kwaśny, cierpki’ – podstawą dla nich wszystkich jest pie. *sū-ro-, *sou-ro-‘cierpki, słony, gorzki’.

poleca b/d

ser

od XV w.; ogsłow. < psłow. *syrъ ‘ser’ – jest to urzeczownikowiony przymiotnik *syrъ ‘surowy, nieobrobiony, niedojrzały, świeży, mokry’; w stpol. występowała postać syr

poleca 100% 5 głosów
poleca b/d
poleca b/d
Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści