profil

Przedmiot

poleca 50% 6 głosów

1. ‘rzecz, materialny element świata’; 2. ‘jedna z nauk objętych programem nauczania w szkole lub na studiach wyższych’; 3. ‘temat, treść, wątek czegoś’; 4. ‘to coś lub ten, kto skupia na sobie czyjąś uwagę, podlega czyjemuś działaniu’.

Pochodzenie:

Od XVIII w.; jest to kalka łac. obiectum ‘przedmiot, obiekt’ utworzonego od łac.czasownika obicere ‘rzucać, kłaść, stawiać’; w pol. wyraz został utworzony w nawiązaniu do czasownika mieść, miotać; por. też czes. předmět ‘przedmiot’ oraz ros. predmét ‘przedmiot; artykuł’.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Przedmiot