profil

pilny

poleca b/d

1. ‘wymagający natychmiastowego wykonania’; 2. ‘zajmujący się czymś gorliwie, pracowity, staranny’; 3. przestarzale ‘baczny, czujny’; dawniej też: 4. ‘żarliwy, usilny’ oraz 5. ‘konieczny, nagły, ważny’; od XV w.; słowo pochodzi od psłow. *pilьnь ‘wykonujący coś szybko, gorliwie, starannie’ – przymiotnika utworzonego od czasownika *piliti ‘naglić, przynaglać, popędzać, zachęcać do czegoś, dbać o coś’; por. też m.in. górnołuż. pilny ‘pilny, pracowity’ oraz czes. pilný ‘pilny, pracowity, gorliwy; niecierpiący zwłoki’

poleca b/d

pilnować

1. ‘strzec, doglądać, zajmować się’; 2. dawniej ‘trzymać się czegoś, postępować zgodnie z czymś’; od XVI w.

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
pilny