profil

liczba punktów
190
rozwiązanych / najlepszych
2 / 0
prac i notatek
0
kakol232 rozwiązane zadania
Język niemiecki 10 pkt 5.6.2018 (09:10)

przyporządkuj nazwom pór roku nazwy miesiecy

Rozwiązań 2 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj