profil

obserwujący0
obserwuje0
liczba punktów
725
rozwiązanych / najlepszych
0 / 0
prac i notatek
0
Uczur0 rozwiązanych zadań
punktów za rozwiązanie do 38
Rozwiązuj

Uczur0 rozwiązanych zadań
punktów za rozwiązanie do 38
Rozwiązuj

Uczur0 rozwiązanych zadań
Język polski 15 pkt 24.5.2018 (19:29)

Napisz wiersz na dzień matki (minimum 40 słów)

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 12
Rozwiązuj