profil

Spójnik

poleca 85% 341 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Co to jest spójnik?


za Słownikiem Języka Polskiego PWN:
wyraz łączący zdania lub ich części;

Spójnik to nieodmienna część mowy.

Rodzaje spójników


Spójniki współrzędne - spójniki łączące zdania współrzędne;
- spójnik łączny - spójnik łączący dwa zdania lub ich części, pozostające względem siebie w związku łączności czasowej lub przestrzennej, np. i, oraz;
- spójnik przeciwstawny - spójnik łączący dwa zdania lub ich części, których treści przeciwstawiają się sobie, np. ale, lecz;
- spójnik rozłączny - spójnik łączący dwa zdania lub ich części, których treści wykluczają się wzajemnie, np. lub, albo;
- spójnik wynikowy - spójnik łączący dwa zdania lub ich części, w których treść jednego z nich wynika z treści drugiego, np. więc, toteż

Spójniki podrzędne - spójniki łączące zdanie podrzędne z nadrzędnym, np: że, iż, aby, jeżeli, gdyby, gdyż, chociaż;

Interpunkcja


1. Przed spójnikami podrzędnymi stawiamy zawsze przecinek.
2. Przecinek stawiamy również po spójnikach: ale, lecz, dlatego, więc, zatem;
3. Spójniki po których nie stawiamy przecinka: czy, lub, bądź, ani, ni, tudzież, i, oraz, albo; Jeżeli powtarzamy któryś z tych spójników, to należy rozdzielić je przecinkiem, np. Ani on, ani ona nie zasługują na współczucie. 

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Materiał opracowany przez redakcję

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata