profil

Napisz sumeryczne równania reacji dysocjacji jonowej kwasó o podanych wzorach HI , HNO2 , HCIO2 , H2S2O3

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 3.10.2018 (18:16) - przydatność: 85% - głosów: 40
Odpowiedzi
RainbowRait
15.10.2018 (19:54)
HI ---> (H20) H(+) + I(-)
HNO2 ---> (H20) H(+) + NO2(-)
HCLO4 ---> (H20) H(+) + CLO4(-)
kwas tiosiarkowy ulega dysocjacji dwustopniowej:
I stopień: H2S203 ---> (H20) H(+)+ HS203(-)
II stopień:  HS203 (-) --->(H20) H(+) + S203 (2-)
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie
Dodaj zadanie