profil

W punkcie A umieszczono trwale przymocowany nieruchomy ładunek dodatni o wartości Q1=10C. W odległości 20cm od

niego na prostej znajduje się punkt B, w którym umieszczono ładunek dodatni Q2=40C. Na środku prostej łączącej oba ładunki dodatnie umieszczono ładunek ujemny q=-5C. Jakie będzie natężenie pola elektrycznego w miejscu umieszczenia ładunku ujemnego? Z jakim przyspieszeniem i w którym kierunku będzie poruszał się ładunek ujemny q jeśli nadać mu masę 10g?
100 pkt za rozwiązanie + 50 pkt za najlepsze rozwiązanie - 3.7.2018 (23:06)
Znasz odpowiedź?