profil

Jaka siła elektromotoryczna wyindukuje się w okrągłym pojedynczym zwoju o średnicy 12cm nasuniętym na cewkę z

rdzeniem o przenikalności magnetycznej względnej równej 200, posiadającą 500 zwojów oraz średnicę uzwojenia 10cm i długości 1m, jeśli prąd jaki przez nią przepływa wzrośnie od 2A do 4A w ciągu 0,1s?
95 pkt za rozwiązanie + 48 pkt za najlepsze rozwiązanie - 3.7.2018 (22:52)
Znasz odpowiedź?