profil

Wyznacz długość brakującego boku i mary kątów ostrych trójkąta prostokątnego, jeśli dwa jego dłuższe boki

mają 12cm i 15cm.
25 pkt za rozwiązanie + 13 pkt za najlepsze rozwiązanie - 11.6.2018 (17:48)
Odpowiedzi
NoNStar
12.6.2018 (02:53)
Twierdzenie Pitagorasa - a² + b² = c²
c to przeciwprostokątna, czyli najdłuższy bok
a² + 12² = 15²
a² = 81
a = 9
a to jest ten trzeci bok

teraz kąt
sina= 12/15 = 0,8
szukasz arc sin
kąt a wychodzi 0,927295218rad czyli przybliżając 53 stopnie
trójkąt ma 3 kąty. Ich suma to 180 stopni. Jeśli jest prosty to jeden z nich ma 90 stopni, drugi jest policzony. Wystarczy odjąć i wychodzi, że trzeci ma 37 stopni.
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie