profil

Czy ten sprawdzian jest dobrze rozwiazany?- Rzeczypospolita XVIII wieku

A
1.August II mocny A
2. 1764 C
3. Collegium

Nobilium C
-4. sejm rozbiorowy A
-5. Tadeusz Rejtan- B
Ignacy Potocki- A
Ks.Jozef Poniatowski-D
6.1717 A
7. Marcello Bacciarelli C
8. 1.powstanie szkoly rycerskiej
2. I rozbior Polski
3. powolanie KEN
9.1.P
2.P
3.F
4.F
10.1788 C
-11. W 1772r. Mial miejsce I rozbior Polski, Uczestniczyly w nim Rosja, Austria i Prusy. Traktat rozbiorowy zatwierdził sejm rozbiorowy, ktory odbyl sie w 1773 roku.
12.1773 B
13.a August II Mocny
b Bitwa pod Raclawicami
c. Stanislaw August poniatowski
14. Stanislaw Leszczynski C
-15. Fryderyk II B
16.anarchia-stan nieporzadku i chaosu powstaly wskutek bezsilnosci organow wladzy, bezrzad, bezlad, samowola
obiady czwartkowe- urzadzane przez krola obiady zima w zamku krolewskim, latem w lazienkach, gromadzili sie wybitni artysci, ludzie nauki i literaci
insurekcja- zbrojne powstanie, powstancow nazywano insurgentami
17.1700 B
18.barska D
B
1.August III A
2.1697 A
3. szkoly rycerskiej A
4.sejm rozbiorowy A
-5.Kazimierz Pulaski-C
Stanislaw Malachowski-A
Tadeusz Kosciuszko-D
6.1764 B
7. Bernardo Belotto D
8.1.elekcja augusta III sasa
2.zalozenie collegium Nobilum
3.wybor Stanislawa III Augusta
-9.1.F
2.F
3.F
4.P
10. 1792 D
-11. W 1772r. Mial miejsce I rozbior Polski, Uczestniczyly w nim Rosja, Austria i Prusy. Traktat rozbiorowy zatwierdził sejm rozbiorowy, ktory odbyl sie w 1773 roku
12.1765 C
13. a August III
b Rejtan
c Hugo Kołłątaj
14.August II Sas C
15. Krakow B
16. konstytucja- jest aktem prawnym posiadającym najwyższą moc prawną, określa on fundamentalne zasady ustroju politycznego i ekonomicznego państwa, a także wskazuje jaki jest status prawny jednostek żyjących w nim.
Kosynier – zolnierz chlopskich powstancow uzbrojony w kose osadzona na sztorc
Uniwersał- w dawnej Polsce: publicznie ogłaszany list królewski, dotyczący ważnych wydarzeń; od XV w.: akt prawny króla regulujący sprawy gospodarcze, wyznaniowe i wojskowe, także akt zwołujący szlachtę na sejm lub pospolite ruszenie
17.1721 F
18.prawa kardynalne B
25 pkt za rozwiązanie + 13 pkt za najlepsze rozwiązanie - 10.6.2018 (14:46)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie
8 pkt - 5.8.2018 (14:57)

Potrzebuje odpowiedzi . Dziękuję za pomóc