profil

Przedstaw charakterystykę roli i działalności papiestwa i Kościoła w średniowiecznej Europie i w Polsce.

25 pkt za rozwiązanie + 13 pkt za najlepsze rozwiązanie - 8.6.2018 (19:19)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie