profil

Przedstaw charakterystykę roli i działalności papiestwa i Kościoła w średniowiecznej Europie i w Polsce.

75 pkt za rozwiązanie + 38 pkt za najlepsze rozwiązanie - 8.6.2018 (21:33)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie