profil

Napisz dlaczego walory krajobrazowe i środowiskowe mają istotny wpływ na przemysł high tech DAJE NAJ

30 pkt za rozwiązanie + 15 pkt za najlepsze rozwiązanie - 4.6.2018 (19:10)
Znasz odpowiedź?