profil

Proszę o pomoc w rozwiązaniu zadania, z użyciem funkcji suma (sum), jeżeli (if) itp. do uzupełnienia w pliku (trzy

zadania - trzy arkusze)
Czas około 15-20 minut.
55 pkt za rozwiązanie + 28 pkt za najlepsze rozwiązanie - 4.6.2018 (15:39)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie