profil

Kto potrafi pomoc?? 
Potrzeba Porównania : 
Stosunek władzy ZSRR do kościoła prawosławnego i stosunek dzisiaj

Węgier do kościoła prawosławnego. 

Stosunek władzy ZSRR do kościoła katolickiego i stosunek dzisiejszych Węgier / Czech do kościoła katolickiego.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.6.2018 (19:56)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie
8 pkt - 3.9.2018 (11:43)

Co nie zalicza się do naczelnego kierownictwa organizacji?