profil


Na koniec ubiegłego roku Biuro Turystyczne ,,Mewa" sp.z o.o. posiadało następujące środki gospodarcze:
grunt - 20

000zł;
autokar- 450 000zł;
budynek - 1 000 000zł;
środki pieniężne w banku - 45 000zł;
sprzęt komputerowy - 30 000zł;
oprogramowanie komputerowe - 7 000zł;
gotówka w kasie - 3 500zł;
obligacje 5- letnie - 10 000zł;
należność od odbiorców - 55 500zł.
Dokonaj klasyfikacji środków gospodarczych pensjonatu. Oblicz wartość majątku na koniec roku oraz sporządź jego strukturę. Uwzględnij następujące elementy majątku: wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, zapasy, należności krótkoterminowe i inwestycje krótkoterminowe. Oblicz majątek trwały, majątek obrotowy i cały majątek biura ,,Mewa".

wyliczona Wartość majątku na koniec roku = 1 801 000zł.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.6.2018 (19:57)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie
Zadania z po szkoli
225 pkt - 9.8.2018 (15:32)

Daj naj Pliss