profil


Kartkówka "Lot nad kukułczym gniazdem"
1. Dlaczego główny bohater filmu (Randle Patrick McMurphy) trafił do

szpitala psychiatrycznego?
2. Jak reaguje McMurphy (co robi), gdy nie udaje mu się uzyskać zgody na obejrzenie mistrzostw w baseballu?
3. W jaki sposób postępowanie McMurphy’ego wpływa na innych pacjentów? W swojej odpowiedzi odwołaj się przynajmniej do dwóch konkretnych przykładów.
4. Przedstaw okoliczności, w których jeden z bohaterów próbuje udusić siostrę Ratched (kto to był i co do tego doprowadziło?).
5. Wymień trzy formy buntu McMurphy’ego wobec siostry Ratched.
6. Dlaczego Wódz przestał mówić?
7. Dlaczego Wódz zabija McMurphy’ego?
8. Jakie symboliczne znaczenie może mieć ucieczka Wodza? (symbol wyważonego okna)
9. Biorąc pod uwagę fakt, że reżyser filmu był obywatelem komunistycznej Czechosłowacji, wyjaśnij, jakie przenośne (symboliczne) znaczenie może mieć miejsce akcji.
10. Jaką rolę odgrywa w powieści Wielka Oddziałowa? Jak można traktować tę postać
metaforycznie?
11. Jakie ponadczasowe problemy porusza film?
12. Wykorzystując poniższe wiadomości spróbuj zinterpretować tytuł filmu.
a. Kukułcze jaja –
b. Kukułcze gniazdo –
c. Lot –
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.6.2018 (19:07)
Znasz odpowiedź?