profil


1. Jak zostało przedstawione "Pokolenie Kolumbów" w wierszu K. K. Baczyńskiego "Pokolenie"?
2. Jak uzasadnisz

stwierdzenie "Ludzie ludziom zgotowali ten los" w odniesieniu do "Medalionów Z. Nałkowskiej?
3. Dlaczego ludzie trafili do łagrów sowieckich? Odwołaj się do "Innego świata".
4. Przedstaw typowy dzień w łagrze (praca, ubiór, jedzenie).
5. Omów historię Kostylewa jako przykład obrony człowieczeństwa.
6. Dlaczego "Inny świat"? Wyjaśnij tytuł.
7. Jak powstanie zostało przedstawione we fragmencie "Pamiętnika z powstania warszawskiego" M. Białoszewskiego?
8. Jakie przesłanie zawiera utwór "Campo di Fiori" Cz. Miłosza?
9. Przedstaw treść wiersza T. Różewicza "Ocalony" w odniesieniu do sytuacji pokolenia, które przeżyło wojnę.
10. Jakie wskazówki dla człowieka w państwie totalitarnym zawarł Z. Herbert w wierszy "Przesłanie Pana Cogito"?
75 pkt za rozwiązanie + 38 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.6.2018 (19:06)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie
Zadania z języka polskiego
38 pkt - 8.8.2018 (20:11)

Ogarnie ktoś ?