profil

Napisz charakterystykę oceniającą wybranego bohatera Chłopów. Praca powinna liczyć najmniej 250 słów i mieć

formę samodzielnej rozprawki 
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.6.2018 (12:51)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie
Zadania z języka polskiego
38 pkt - 8.8.2018 (20:11)

Ogarnie ktoś ?