profil

Odszukaj w drugiej strofie nazwy geograficzne i na tej podstawie ustal , jakie tereny zostały opisane w utworze

A.Mickiewicza ,,Stepy akremańskie,,
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 12.6.2018 (17:56)
Znasz odpowiedź?