profil

Czy użyte w zdaniach czasowniki złożone są rozdzielne (S), nierozdzielne (I), czy nie wymagają dopełnienia

(NO).
1.Take these trousers on. They look great ...
2.Tommy grows out of his clothes very quickly ...
3.Hang your coat up when you came home ...
4.Can you put my clothes back in my wardrobe? ...
5. I always shop around before I buy anything ...
6. Cheap clothes wear out quickly so they aren't really a bargain...
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 12.6.2018 (15:09)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie