profil

Założenie: osoba dotknięta rzadko spotykaną cechą dominującą jest heterozygotyczna. Kobieta ma kędzierzawe

włosy (u rasy białej cecha rzadko spotykana). Jaka jest szansa pojawienia się kędzierzawych włosów u:
a) jej pierwszego dziecka;
b) jej pierwszego i drugiego dziecka;
c) u wszystkich jej sześciorga dzieci;
d) u któregokolwiek z jej prawnuków;
25 pkt za rozwiązanie + 13 pkt za najlepsze rozwiązanie - 17.5.2018 (08:51) - przydatność: 100% - głosów: 1
Odpowiedzi
R1A2D3
18.5.2018 (06:23)
Myslę, że: a
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie
Dodaj zadanie