profil

Wyjaśnij dlaczego tzw. puste pieniądze w kieszeniach konsumentów mogą powodować wzrost cen i brak towarów na

rynku.
WAŻNE!!!
50 pkt za rozwiązanie + 25 pkt za najlepsze rozwiązanie - 16.5.2018 (21:22)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie