profil

Wskaż poprawny opis zmian równowagi reakcji chemicznej pod wpływem zmiany stężenia reagentów oraz wartości

stałej równowagi pod wpływem zmiany temperatury dla reakcji odwracalnej syntezy amoniaku przedstawionej równaniem... 

RÓWNANIE I ODPOWIEDZI W ZAŁĄCZNIKU
19 pkt za rozwiązanie + 10 pkt za najlepsze rozwiązanie - 16.5.2018 (23:25)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie